Protectia Muncii, SSM, PSI

Servicii S.S.M.

Securitatea muncii angajatilor este o necesitate in orice domeniu si tine de bunul simt in primul rand, chiar daca e obligatorie prin lege. In general la noi in tara lucratorul sau angajatorul interpreteaza protectia muncii ca o simpla formalitate, rezumandu-se la semnarea unor fise de instruire individuala.

Acestia nu iau in calcul importanta crearii unui mediu sigur pentru activitatea desfasurata decat atunci cand e prea tarziu si deja a aparut o problema: o accidentare la locul de munca sau pe traseu, aparitia unei boli profesionale, un control inopinat al inspectorilor de munca etc.

Servicii oferite de partenerii SECURITY CONSULTING:

- Identificarea şi semnalizarea pericolelor;

- Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăviri profesionale;

- Elaborarea de instrucţiuni proprii de securitate a muncii şi situaţii de urgenţă;

- Intocmirea tematicilor de instruire;

- Instruirea, testarea şi consemnarea fişelor individuale de instruire pentru toţi salariaţii beneficiarului;

„Poartă-te cu oamenii tăi cum te-ai purta cu fiii tăi iubiți și ei te vor urma în cea mai adâncă vale.”Sun Tzu – „Arta războiului”

- Instruirea conducătorilor locurilor de muncă;

- Inspecţii periodice;

- Întocmirea raportului de expertiză cu privire la starea securităţii şi sănătăţii muncii şi situaţiilor pentru toate locurile de muncă ce aparţin beneficiarului;

- Elaborarea Normativului propriu pentru acordarea echipamentului individual de protectie;

- Autorizarea internă a meseriilor cu riscuri ridicate de accidentare;

-Elaborarea sau actualizarea, după caz, a documentelor prin care se stabilesc atribuţii şi răspunderi din punct de vedere SSM (Contractul colectiv de muncă, contractele individuale de muncă, decizii interne, Regulamentul intern, fişa postului, etc.);

- Asistenţă tehnică cu ocazia controalelor efectuate de către inspectorii de protecţia muncii şi inspectorii pentru situaţii de urgenţă;

- Asistenţă tehnică cu ocazia producerii de accidente de muncă, avarii tehnice, începuturi de incendiu, incendii (Aceste situaţii impun luarea unor măsuri urgente cu caracter obligatoriu. Noi asigurăm în permanenţă comunicarea cu clientul în cazul producerii acestor evenimente nedorite);

- Asistenţă la şedintele Comitetului de securitate şi sănătate în muncă;

- Asistenţă tehnică în vederea realizării măsurilor dispuse cu ocazia controalelor efectuate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă sau de Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă;

- Elaborare alte documente de specialitate, după caz;

- Întocmirea Planului de evacuare, planificarea exerciţiilor de evacuare;

- Organizare de cursuri, instruiri, aplicaţii practice privind acordarea primului ajutor.

Ce sunt accidentele de muncă?

Accidentele de muncă reprezintă, conform definiţiei din Legea 319/2006:

“Accident de muncă: vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces”.

Ce sunt incidentele periculoase?

Incident periculos – evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de muncă sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost posibil să producă pagube materiale.

Pentru oferte de pret si informatii suplimentare, trimiteti solicitarea dumneavoastra pe e-mail office@security-consulting sau la telefon 0725.005.314