Analiza de Risc la Securitate Fizica

Ce este Analiza de Risc la Securitate Fizica?

Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege.

Adoptarea masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege se realizeaza pe baza unei analize de risc la securitate fizica.

Analiza de risc la securitate fizica trebuie sa asigure identificarea vulnerabilitatilor si a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizica si sa indice masurile de protectie necesare obiectivului analizat.

Având o experienţă de peste 18 ani în domeniul securităţii si protecţiei si peste 1200 de analize de risc efectuate, specialistii S.C. ANLIAL S.R.L. vin în sprijinul dumneavoastră în vederea obţinerii şi/sau actualizării dispoziţiilor de securitate prevăzute de normele legislative naţionale şi internaţionale în acest domeniu.

„Generalul care câștigă bătălia face multe calcule înainte să înceapă lupta. Generalul care pierde face prea puține calcule înainte de luptă.”Sun Tzu – „Arta războiului”

Analiza de risc la securitatea fizica, se materializeaza prin documentatia intocmita în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determina, in mod dinamic, masurile necesare si aplicabile pentru incadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile

De ce Analiza de Risc la Securitate Fizica? Scurt extras legislativ.

Legea 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor si protectia persoanelor:

Art.2: “regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora.”

Art.3: “la unităţile unde nu este posibilă realizarea unui sistem de pază organizat, conducatorii acestora sunt obligaţi sa execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmă sau alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei şi integrităţii bunurilor.

HG nr. 301 din 11 aprilie 2012 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor:

Art. 2. (1)Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică.

Art. 2. (5)Analiza de risc la securitate fizică trebuie să asigure identificarea vulnerabilităţilor şi a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică şi să indice măsurile de protecţie necesare obiectivului analizat.

Instrucţiunea Nr.9 din 01.02.2013 - privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor:

Art. 1. (2) Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare.

Art. 1. (3) În elaborarea analizelor de risc la securitatea fizică se ţine cont şi de prevederile standardelor naţionale sau europene privind managementul şi tehnicile de evaluare a riscului.

Art. 4. (1) Analiza de risc la securitatea fizică, se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

Art. 4. (2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) se înregistrează la unitatea beneficiară după asumarea de către conducătorul acesteia, urmând ca în termen de 60 de zile să se realizeze implementarea măsurilor stabilite.

Pentru oferte de pret si informatii suplimentare, trimiteti solicitarea dumneavoastra pe e-mail office@security-consulting sau la telefon 0725.005.314